zuluecho

64 teksty – auto­rem jest zu­lue­cho.

na miłość się nie zasługuje
na miłość się otwiera 

myśl
zebrała 9 fiszek • 12 grudnia 2010, 23:13

Z głupim się nie walczy.
Głupiego się omija. 

myśl
zebrała 32 fiszki • 20 czerwca 2010, 21:53

Cza­sami w życiu jest jak w bajce:
po którymś po­całun­ku księżniczka za­mienia się w żabę. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 16 maja 2010, 21:03

Chcesz się zemścić na głupim?
Od­suń sie na bez­pie­czną od­ległośc i pozwól mu reali­zowac je­go zamysły. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 26 kwietnia 2010, 21:35

po "dołku" zaw­sze jest pod górkę 

myśl
zebrała 27 fiszek • 22 kwietnia 2010, 22:44

Świat bez rek­lam jest piękniejszy.
Tyl­ko powód ten powód ich bra­ku kłuje. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 14 kwietnia 2010, 22:44

Człowiek pus­ty też ma ja­kieś wnętrze.
Nieużywane. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 22 marca 2010, 16:41

Często sa­mot­na grusza na mie­dzy zna życie bar­dziej niż ta w środ­ku og­ro­du.
To ją sma­ga wiatr, który wszędzie już był.
To na niej przy­siada sta­ry kruk, który sta­re baśnie zna.
To pod nią za­kocha­ni wyz­nają swo­je pier­wsze uczucie.
Mogłaby Ci wiele o życiu opowiedzieć. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 20 marca 2010, 22:09

Mi­mo, że cu­da się zdarzają,
jest wy­soce nierozsądnym oczekiwać,
iż uda się nau­czyć krowę grać na fortepianie. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 12 marca 2010, 19:16

Zer­kasz z nadzieją na pra­wo i na lewo
i nie widzisz nikogo.
Są ta­kie de­mony, którym mu­sisz spoj­rzeć pros­to w oczy zu­pełnie sam. Tyl­ko wte­dy przes­taną przychodzic.

Za­nim to zro­bisz, zer­knij jeszcze krótko do góry. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 1 marca 2010, 22:32
zuluecho

Nie ma o kim mówic. Musiał(a)byś mnie poznać osobiście.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

zuluecho

Użytkownicy
X Y Z
Kalendarz
Aktywność